PROGRAME STUDII DE LICENŢĂ
Universitatea „Dunărea de Jos” Galați
Facultatea de Medicină și Farmacie 

Organizare Specializarea: Medicină Dentară

- Anul I

- Anul II

- Anul III

- Anul IV

- Anul V

- Anul VI


SPECIALIZAREA MEDICINĂ DENTARĂ

ANUL I


Nr.

Disciplina

Programa Analitică

Fisa disciplinei

1

Biochimie generală



2

Biochimia cavităţii orale



3

Biofizică şi fizică medicală



4

Biologie celulară şi moleculară



5

Anatomie generală



6

Anatomia capului şi gâtului



7

Fiziologie generală



8

Fiziologia sistemului oro-facial



9

Psihologie generală



10

Ştiinţe comportamentale



11

Limbi moderne






    


   

 

12

Educaţie fizică



  

   

13

Semiologia şi morfologia dinţilor şi arcadelor dentare – funcţia masticatorie



14

Practică de vară - semiologie dentară şi funcţie masticatorie



15

Medicină și cultură



Influenţa determinantului funcţional asupra aparatului dento-maxilar