PROGRAME STUDII DE LICENŢĂ
Universitatea „Dunărea de Jos” Galați
Facultatea de Medicină și Farmacie 

Organizare Specializarea: Medicină Dentară

- Anul I

- Anul II

- Anul III

- Anul IV

- Anul V

- Anul VI


SPECIALIZAREA MEDICINĂ DENTARĂ

ANUL II


 

Nr.

Disciplina

Programa Analitică

Fisa disciplinei

1

Histologie generală2

Histologia cavităţii orale şi a sistemelor3

Fiziopatologie generală şi orală4

Anatomie patologică generală şi orală5

Bacteriologie şi virusologie6

Parazitologie7

Informatică medicală şi biostatistică8

Metodologia cercetării ştiinţifice9

Embriologie10

Genetică medicală11

Educaţie fizică


 

12

Tehnologia protezelor dentare 1


13

Tehnologia protezelor dentare 214

Materiale dentare15

Dentistică preventivă16

Practică - dentistica preventivă şi materiale dentare

 

17

Istoria medicinii

 

 

Chimia materialelor dentare