PROGRAME STUDII DE LICENŢĂ
Universitatea „Dunărea de Jos” Galați
Facultatea de Medicină și Farmacie 

Organizare Specializarea: Medicină Dentară

- Anul I

- Anul II

- Anul III

- Anul IV

- Anul V


- Anul VI


SPECIALIZAREA MEDICINĂ DENTARĂ

ANUL VI


Nr.

Disciplina

Programa Analitică

Fisa disciplinei

1

Parodontologie2

Protetică dentară mobilizabilă3

Reabilitare orală4

Ortodonție5

Patologie orală6

Urgențe oro-dentare7

Chirurgie maxilo-facială8

Medicină dentară comunitară9

Implantologie10

Aspecte sociale ale practicii odontologice11

Gerontologie dentară 

 

12

Elaborarea lucrării de licență   

13

Etică medicală aplicată


Homeopatia în practica medicală